Bí mật ẩn giấu sau những cái tên

Tự truyện Cô nàng nổi loạn Kỳ 1: Sự nổi loạn từ một cái tên “Tôi tin rằng, ngày bạn tự đặt tên cho mình, ấy là ngày bạn được tái sinh thành một con người mới.” Không có ngẫu nhiên Tôi thấy lại ngôi làng ấy: một ngôi làng nhỏ bé lọt thõm trong…