Đây là một bức thư cần được chia sẻ – trích cuốn sách sắp ra đời của tôi- Tại sao nên đọc sách?

Đây là bức email từ một người bạn đặc biệt của tôi – một người, theo cách nào đó, đã thay đổi cuộc sống của tôi hoàn toàn và triệt để. Cậu ấy là một người đọc nhiều đến mức so với cậu ấy tôi chỉ là một kẻ tay mơ. Chính vì vậy mà…