Ngày Phụ nữ – Ngày vớ vẩn: Tại sao phụ nữ không nên cần ngày này?

20/10/2016 Phụ nữ không cần có một ngày để “lên ngôi”, để được đàn ông thể hiện tình yêu thương, trân trọng. Đàn ông cũng không cần có một ngày xác định nào đó để thể hiện sự trân trọng, yêu thương của mình đến những người phụ nữ xung quanh mình. Ai là người…

Tình yêu và sự phản bội

Tình yêu là thứ dễ thay đổi vì nó thuộc cảm xúc, ai mà có thể điều khiển được cảm xúc chứ? Cùng lắm người ta chỉ có thể đè nén và che giấu nó đi thôi. Thế nên việc ai đó phản bội bạn cũng vậy, là do cảm giác của họ thay đổi…