Những thất bại của Chúa Jesus và Hội Thánh Công giáo trong việc truyền đạt những thông điệp

1. Jesus là người bất bạo động hay là người bạo động? “Hãy đưa má trái cho kẻ nào tát má phải của ngươi” đây chắc chắn là tư duy của một người bất bạo động, rằng không nên kháng cự nhưng hãy chịu đựng, hãy chấp nhận, hãy dùng yêu thương đáp lại thù…

tự truyện cuộc đời Osho: Osho và đạo Công giáo – tôi sẵn sàng bị trừng phạt

Có một cái nhà thờ, đặc biệt được xây dựng riêng cho những người Anh, nhưng nó bị đóng cửa trong nhiều năm tại vì khi nước Anh rút khỏi Ấn Độ thì người của họ cũng rút đi theo. Và vị tổng giám mục của nước Anh – nơi cách xa hàng ngàn dặm…

Đâu là sự thật bên trong cái chết và sự phục sinh của Chúa Jesus? – What is the truth inside Jesus’s death and resurrection?

Tôi đã từng viếng thăm ngôi mộ của Jesus tại Pahalgam, Kashmir. Ngài ấy chưa bao giờ chết trên cây thập tự, đó chỉ là một âm mưu. Việc đóng đinh được thực hiện vào thứ Sáu, từ ngày thứ bảy tiếp theo sẽ là ba ngày mà người Do Thái dừng làm tất cả…