Dân Do Thái, Hội Thánh và thông điệp của JESUS – góc nhìn của tôi về vài vấn đề trong Công giáo

Tóm tắt: Jesus có tầm nhìn rất đúng và rất rộng, ông ấy đã chọn dân Do Thái làm khởi điểm vì ông biết rằng Do Thái là một dân tộc cứng đầu, lì lợm tinh ranh nhưng rất giỏi, dân tộc Do Thái sẽ nắm quyền điều hành cả thế giới dù xuất phát…

Cuộc đời Osho 1 – những câu chuyện tiền kiếp và lý do tái sinh ở kiếp này

Khoảnh khắc một đứa trẻ được sinh ra, bạn nghĩ đó là điểm bắt đầu của cuộc sống của nó. Điều đó không đúng. Khoảnh khắc khi một người già chết đi, bạn nghĩ, đó là điểm kết thúc cuộc sống của người đó. Điều này cũng không đúng. Sự tồn tại bao la hơn…

Con đường tôi – con đường kết hợp Thiên Chúa giáo và Phật giáo

Hôm nay là một ngày tuyệt vời vì sau cùng thì tôi đã hiểu, hiểu về sự-mâu-thuẫn-thống-nhất trong triết lý phương Đông và phương Tây, hiểu về sự-tương-đồng-tương-phản trong lời dạy của hai vị “thủ lĩnh tối cao” của hai tôn giáo: Phật và Thiên Chúa giáo Và đây là sự hiểu của tôi: 1….