Con đường tôi – con đường kết hợp Thiên Chúa giáo và Phật giáo

Hôm nay là một ngày tuyệt vời vì sau cùng thì tôi đã hiểu, hiểu về sự-mâu-thuẫn-thống-nhất trong triết lý phương Đông và phương Tây, hiểu về sự-tương-đồng-tương-phản trong lời dạy của hai vị “thủ lĩnh tối cao” của hai tôn giáo: Phật và Thiên Chúa giáo Và đây là sự hiểu của tôi: 1….

Câu chuyện trang phục, chùa chiền, Phật và những kẻ đạo đức giả

Các cô gái đến chùa chiền nên mặc đồ lịch sự, không phải để chứng tỏ mình thành tâm hơn với Phật nhưng để không phải lọt vào mắt những kẻ đạo đức giả khắp mọi nơi. Còn những người đang cố tỏ ra mình đạo đức, nếu tâm bạn sạch thì người khỏa thân…