Giá trị của trải nghiệm

Buổi sáng khởi đầu bằng việc đọc câu chuyện này cũng đc lắm Giá trị của sự trải nghiệm Một công ty lớn tuyển mộ nhân sự và số người ứng thí rất đông. Họ đều có bề dày kinh nghiệm và có bằng cấp, học vị đáng kính nể. Cuối cùng qua ba vòng…