Chúng ta là những hạt mầm tự do


“Cũng giống như hạt mầm, con người được sinh ra đã chứa toàn thể chương trình, bây giờ vấn đề chỉ là làm hiển lộ ra. Và điều bí ẩn tuyệt vời nhất khác với hạt mầm, rằng hạt mầm thì đã được quy định sẵn việc sẽ nở ra cái gì nhưng con người thì không. Con người là hạt mầm với toàn thể chương trình sáng tạo của Thượng đế, con người phải tự sáng tạo ra kết quả của mình.

Điều tinh túy không đi trước sự tồn tại mà ngược lại, sự tồn tại đi trước điều tinh túy. Con người là sinh linh duy nhất trên trái đất có tự do. Con chó sinh ra là con chó, sẽ sống như con chó và sẽ chết như chó, không có tự do. Bông hồng sẽ vẫn là bông hồng, không có khả năng của bất kì biến đổi nào, nó không thể trở thành hoa sen được. Không có việc chọn lựa nào được xảy ra, không có tự do nào cả. Và đây là chỗ con người khác toàn bộ. Đây là chân giá trị của con người, cái đặc thù của con người trong sự tồn tại, tính duy nhất của con người.
Con người được sinh ra như một tấm đá sạch, chưa có gì viết lên nó. Bạn phải viết mọi điều bạn muốn viết lên nó, nó sẽ là sáng tạo của bạn. Khoảnh khắc bạn phủ nhận tự do của con người là bạn đã phủ nhận ở con người kho báu quý giá nhất, chính vương quốc mà Thượng đế hứa ban.

Kể cả khi bạn chấp nhận lý thuyết về số mệnh, điều đó nữa cũng là một hành động quyết định về cuộc sống của bạn. Bằng việc chấp nhận thuyết định mệnh bạn đã chọn cuộc sống của kẻ nô lệ – đó là chọn lựa của bạn. Bạn đã chọn đi vào trong tù, bạn đã chọn xiềng xích, nhưng đấy là chọn lựa của bạn. Bạn có thể bước ra khỏi nhà tù.

Tất nhiên mọi người sợ tự do, vì tự do là mạo hiểm. Người ta chẳng bao giờ biết mình đang làm cái gì, mình đang đi đâu, kết quả tối thượng của tất cả là gì. Nếu bạn không được làm sẵn thế thì toàn thể trách nhiệm là của bạn. Bạn không thể đổ trách nhiệm lên vai ai đó khác. Chung cuộc, bạn sẽ đứng trước sự tồn tại chịu trách nhiệm toàn bộ cho bản thân mình. Dù bạn làm bất kì cái gì, dù bạn là bất kì ai, bạn không thể lẩn tránh được điều đó, bạn không thể trốn thoát khỏi điều đó – đây là nỗi sợ. Từ nỗi sợ này người ta đã chọn chấp nhận tin đủ thứ thuyết về tiền định, duyên số, số phận và định mệnh.

Tôi nói với bạn, bạn là tự do tuyệt đối, tự do vô điều kiện. Đừng né tránh trách nhiệm, né tránh sẽ chẳng ích gì đâu. Bạn chấp nhận nó càng sớm càng tốt, bởi vì ngay lập tức bạn có thể bắt đầu tạo ra bản thân mình. Và khoảnh khắc bạn tạo ra bản thân mình thì niềm vui lớn lao nảy sinh, và khi bạn đã hoàn thành bản thân mình, cách bạn muốn, có mãn nguyện mênh mông. Đó là một hành động mang tới an bình lớn lao. Người ta cảm thấy rằng người ta đã được tham gia với cái toàn thể. Đó là cái đích của cuộc sống – hòa tan vào toàn thể, nhận ra chính mình là toàn thể!

-Osho: Tình yêu, tự do, một mình-


1547 Total Views 9 Views Today