[osho] “nếu bạn có thể yêu 50 người, hãy yêu cả 50”


“Tình yêu đã bị phủ nhận quá nhều – và tình yêu là điều hiếm hoi nhất trên thế giới, nó không nên bị phủ nhận một chút nào. Nếu một người có thể yêu năm người, người đó nên yêu cả năm. Nếu một người có thể yêu năm mươi người, người đó nên yêu năm mươi người. Nếu một người có thể yêu năm trăm người, người đó nên yêu năm trăm người. Tình yêu hiếm đến độ bạn càng trải rộng tình yêu càng trở nên tốt hơn, đẹp hơn.

Nhưng rồi có các thủ đoạn lớn – bạn bị dồn vào một góc hẹp, rất hẹp. Bạn chỉ có thể yêu vợ mình, bạn chỉ có thể yêu chồng mình, bạn chỉ có thể yêu cai này, bạn chỉ có thể yêu cái kia – các điều kiện quá nhiều. Dường như có luật rằng bạn chỉ có thể thở được khi ở bên vợ mình, bạn chỉ có thể thở được khi ở bên chồng mình. Thế thì việc thở trở thành không thể được! Thế thì bạn sẽ chết!”
Osho: tình yêu – tự do – một mình

Thế nghĩa là,
Tình yêu cũng như hơi thở.
Tình yêu chính là hơi thở.
Thế giới này ít tình yêu thế vì người ta được dạy rằng mỗi người chỉ được phép yêu một người.
Nếu mọi người được dạy hãy yêu hết khả năng của mình thì thế giới sẽ ngập trong tình yêu.
Nhất định rồi!


2169 Total Views 9 Views Today