Tự truyện Phi Tuyết – nghỉ hưu tuổi 26 – niềm tin của tôi và cuộc chiến với mẹ để bảo vệ niềm tin ấy

21/4/2017 Gia đình tôi theo đạo Công giáo – tôi cũng từng theo đạo Công giáo, nhưng hiện tại tôi là người Tâm Linh và điều đó vừa dẫn tôi đến một thế giới hoàn toàn khác vừa dẫn tôi đến với một cuộc đấu tranh lần đầu tiên trong đời, cuộc đấu giành quyền…