Nghề cao quý

Ai tự nhận mình là cao quý thì chẳng còn cao quý nữa – góc nhìn cá nhân, bạn không nhất thiết phải đồng tình. Tại sao nghề giáo lại được cho rằng là nghề cao quý? Vì nó giáo dục người ta thành người tốt sao? Bằng chứng nào cho thấy các kiến thức…