Bình an

Chủ nhật, ngày các tín đồ đến nhà thờ để nghe lời Chúa và xin bình an. Từ “bình an” được linh mục nhắc đi nhắc lại trong bài giảng lẫn các câu kinh. Nhưng dù người ta có nghe về bình an nhiều đến mấy cũng không có nghĩa người ta có nó hay…