Những ranh giới mong manh

Giáo dục và sỉ nhục, ranh giới mong manh Ngày này hai năm trước tôi viết một bài có tựa đề “Đàn ông Việt làm ơn đừng trở thành Soái Ca”. Sỡ dĩ tôi viết bài đó vì cảm giác quá mệt mỏi khi phải nghe và đọc quá nhiều từ “Soái ca” ở khắp…