10 commandments for a new humanity


TEN COMMANDMENTS
“You ask for my ten commandments. This is very difficult because I am agains any sort of commandment. Yet just for fun of it I set down what follows:
1. Obey no oders except those from within.
2. The only God is life itself.
3. Truth is within, do not look for it elsewhere
4. Love is prayer.
5. Emptiness is the door to truth, it is the means, the end and the achievement.
6. Life is here and now.
7. Live fully awake.
8. Do not swim, float.
9. Die each moment so that you are renewed each moment.
10. Stop seeking. That which is, is: stop and see.”
Osho

10 “điều răn” – 10 lời dạy từ Osho

Bạn hỏi tôi về 10 điều răn. Điều này thật khó bởi vì tôi chống lại bất cứ thể loại răn dạy nào. Nhưng chỉ để cho vui, tôi sẽ viết xuống đây những điều mà tôi theo đuổi:
1. Không tuân lệnh ai ngoại trừ tiếng nói bên trong của bạn
2. Chỉ có một Thượng đế duy nhất là bản thân sự sống
3. Sự thật là thứ bên trong, đừng tìm kiếm ở bất cứ đâu bên ngoài
4. Tình yêu là lời cầu nguyện
5. Sự trống rỗng hay Cái Không là cánh cửa dẫn đến sự thật, nó là ý nghĩa, sự kết thúc và cả thành tựu
6. Cuộc sống là ở đây và bây giờ: Hiện tại là quan trọng hơn bao giờ hết bởi vì ngày hôm qua đã qua rồi và tương lai là thứ chẳng bao giờ tới cả
7. Hãy sống trong tỉnh thức toàn bộ: bắt đầu bằng việc tỉnh thức từng phần trước và trong những việc nhỏ trước
8. Đừng bơi, hãy trôi nổi bồng bềnh. Nói đơn giản là hãy thả lỏng, buông thư và thuận theo tự nhiên
9. Chết đi trong mọi khoảnh khắc để sau đó bạn có thể tái sinh trong mọi khoảnh khắc
10. Ngừng tìm kiếm, những gì cần làm là: ngừng lại và quan sát