Thời sự Việt Nam – tháng 2/2016

Lâu lắm không làm thời sự, lướt fb 3p là đủ một bản tin Việt Nam tôi đâu? Việt Nam tôi đây sao? – Mỹ đóng cửa nhà giam trong khi VN phải ân xá tha bớt phạm nhân vì không đủ chỗ giam giữ. – Ông đại gia kim cương đang bị dòm ngó…