phân biệt tôn giáo và tâm linh


Khi tôi nói tôi không còn theo Tôn Giáo, mà theo Tâm Linh – ai cũng hỏi nghĩa là gì. Thì đây, đây chính là nghĩa về Tâm Linh, là con đường tôi theo đuổi:
1. Tôn giáo khiến bạn bị gò bó.
Tâm linh cho bạn sự tự do.

2. Tôn giáo dạy bạn sự sợ hãi.
Tâm linh khiến bạn trở nên can đảm.

3. Tôn giáo dạy bạn về chân lý.
Tâm linh cho phép bạn khám phá và trải nghiệm chân lý đó.

4. Một tôn giáo thường tách rời khỏi các tôn giáo khác.
Tâm linh kết nối và tổng hòa tất cả các tôn giáo nhưng lại không phải là một tôn giáo.

5. Tôn giáo khiến bạn bị lệ thuộc.
Tâm linh giúp bạn độc lập.

6. Tôn giáo sử dụng hình phạt.
Tâm linh sử dụng nghiệp quả.

7. Tôn giáo đưa bạn đi theo một hành trình của người khác.
Tâm linh cho phép bạn tự tạo nên hành trình của riêng mình.

8. Tôn giáo chú trọng những câu chuyện về đời sống của các bậc Giác Ngộ.
Tâm linh chú trọng thông điệp mà họ truyền tải chứ không phải những chuyện bên lề.

9. Tôn giáo nói bạn phải tôn thờ những Đấng Giác Ngộ như Phật, Chúa
Tâm linh hướng bạn trở thành chính những người Giác Ngộ.

10. Nếu như Tâm linh là mặt trăng thì tôn giáo không gì khác hơn những ngón tay cùng chỉ về mặt trăng ấy.
Nếu như Tâm linh là một hành trình thì tôn giáo không khác gì hơn những dấu chân của những người đã đi qua hành trình ấy.
Và tôn giáo thì bắt bạn tin vào trải nghiệm của người khác trong khi Tâm linh khuyến khích bạn tìm lấy trải nghiệm cho chính mình.

Vâng, tôi là người theo đuổi Tâm Linh như thế.
Tôi cũng đã tự chọn được cho riêng mình một con đường trên hành trình vĩ đại ấy và mỗi ngày vẫn khám phá nó đây.

“Chúng ta là những người đơn độc trong hành trình của mình. Nhưng hãy biết rằng có rất nhiều người cũng đang đơn độc trong hành trình của họ. Và chúng ta sẽ tìm thấy nhau.”


2826 Total Views 6 Views Today