Suối Nguồn – Một cuốn sách tuyệt vời


“Thể hiện – nhưng thể hiện cái gì? Đền Parthenon không có cùng mục đích sử dụng như những tổ tiên bằng gỗ của nó. Một sân bay không có cùng mục đích với đền Parthenon. Mọi cấu trúc đều có mục đích riêng của nó. Mỗi con người tự tạo ý nghĩa, phong cách và mục đích cuộc sống của anh ta.
– Tại sao lại phải quan trọng hoá những gì người khác đã làm?
– Tại sao một thứ lại trở nên thiêng liêng chỉ bởi vì nó không phải do ta nghĩ ra?
– Tại sao số lượng người lại có thể thay thế cho nội dung chân lý?

– Tại sao mọi thứ bị bóp nặn để phù hợp với những thứ khác?
Phải có lý do nào đó chứ? E không biết. E chưa bao giờ biết. E muốn hiểu rõ điều này.

Cứ cho là e có 60 năm để sống và làm việc. Nếu e k tìm thấy niềm vui trong cv thì khác nào e đang tự kết án 60 năm hành xác chính mình.

Em không đứng ở điểm cuối của bất cứ truyền thống nào. Em có thể đứng ở điểm khởi đầu của một truyền thống mới.”

– Suối Nguồn-

Má ơi nghe danh đã lâu nay mới chịu đọc. Mới mười mấy trang mà tôi đã bị mê hoặc hoàn toàn…

Điểm 8.5/10


3127 Total Views 3 Views Today