The Empty Boat No.3

The Empty Boat No.3 – Autumn Boat Floating Freely on the Ocean

Autumn is the mature stage of life when we have realized all the meaningless and the useless of what we have been chasing.

We had done collecting all the burdens, all the chains of life and thought they were treasures.

We have dropped all things that burden us, anything keeps us down, unhappy, unbalanced, unstable inside or unhealthy…

We become so light and free, as an empty boat now just floating and following wherever the winds take us.

Life becomes an unlimited, unpredictable and a beautiful journey – everyday.

No. Every moment is better way to see it.

This is the Empty Boat that Chuang Tzu was talking about in the book “The empty boat” that’s why I have chosen this painting as the cover for the book.

Not easy to reach this point of life when we are nothing but an empty boat, not even a name involved. We are free from our own identities.

We have nothing.

We carry nothing.

We are free.

Art-Phi.losophy

Chiếc thuyền rỗng tự do của người mùa thu

Người mùa thu là người trưởng thành

Thuyền mùa thu là thuyền của người trưởng thành

Khi ấy thuyền đã nhìn thấy sự vô nghĩa, vô dụng của những hành trình theo đuổi những tham vọng.

Khi thuyền đã biết trút bỏ mọi gánh nặng lẫn ảo mộng về cuộc sống.

Lúc này thuyền bắt đầu thong dong sống đời tự tại, phiêu dạt lang thang,

tận hưởng cuộc sống dạo chơi trên đại dương bao la rực rỡ,

vừa đơn giản mà phóng khoáng,

tự do tưởng chừng bất tận…

Con thuyền rỗng cứ thế nhẫn nha thả mình trôi cùng cơn gió,

buông rồi thư,

thanh và thản.

Đây là chiếc Thuyền Rỗng mà Trang Tử nói tới trong cuốn sách cùng tên.

Không dễ đạt tới trạng thái rỗng-lặng này nhưng cũng không phải là bất khả.

Có cách thức.

Cách thức là bất cứ ai đang thấy mình nặng gánh không cần thiết, tìm cách buông gánh ấy đi.

Làm nhẹ mình, làm rỗng mình đi.

Trở thành thuyền rỗng đi.

Phi-losophy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *