Tại sao người Ấn Độ nghĩ họ tâm linh hơn người khác?

“Osho ơi, tại sao người Ấn Độ nghĩ họ là tâm linh hơn người khác?” Osho: “Xin tha thứ cho người Ấn Độ nghèo. Họ không có gì khác để khoe khoang. Bạn có thể khoe khoang về những thứ khác: tiền, quyền, bom nguyên tử hay khinh khí, máy bay, rằng bạn đã bước…