Niềm tin và đức tin – Osho


“Thế nên hãy nhớ rằng, có sự khác biệt giữa niềm tin và đức tin. Niềm tin mang tính cá nhân, đức tin mang tính xã hội. Niềm tin có được do trải nghiệm trực tiếp của chính bạn; đức tin là thứ do người khác áp đặt lên bạn đủ lâu để bạn tưởng rằng bạn chọn nó.

Hãy vứt bỏ mọi đức tin. Khi đó bạn sẽ thấy lo sợ và hoài nghi. Đức tin có thể đè nén sự hoài nghi nhưng không giết chết được sự hoài nghi. Đừng lo lắng về việc đó, hãy cứ để sự hoài nghi xuất hiện.

Mọi người đều phải vượt qua đêm tối trước khi đến được với ánh mặt trời. Mọi người đều phải vượt qua sự hoài nghi.
Cuộc hành trình luôn kéo dài, đêm tối luôn mù mịt. Nhưng sau cuộc hành trình xuyên đêm tối, ánh dương sẽ xuất hiện, rồi bạn sẽ thấy rằng tất cả đều đáng giá.” -Osho-