Real revolution for kids – Cuộc cách mạng cho những đứa trẻ

Tính chất đặc biệt của những đứa trẻ Những kinh nghiệm thời trẻ con luôn là thứ ám ảnh cả đời người trưởng thành khiến cho ai cũng muốn trải qua nó thêm lần nữa – cái cảm giác của sự ngây thơ, sự ngạc nhiên lớn lao trước những thứ bình dị của cuộc…