7 types of Soulmates – 7 kiểu bạn tới từ thế giới linh hồn

Những người bạn từ thế giới linh hồn (Bạn-linh-hồn) Trong khi hầu hết mọi người cho rằng chúng ta chỉ có một người bạn-linh-hồn (tri kỷ), điều đó không nhất thiết đúng. Chúng ta có nhiều loại bạn-linh-hồn khác nhau và mỗi người lại có những lý do riêng để đến với đời ta. “Bạn-linh-hồn”…